Zakup zamiatarki

Nr sprawy: 
AZ-231/3/14/5/2017
Data (wystawienia): 
2017-01-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamiatarka GS100V-K -szt.-1.
Silnik Briggs&Stratton o poj.161 cc
Szczotka o szerokości 100cm.
4 biegi w przód oraz 2 w tył

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-02-01
2. Okres: 
2017-01-20 - 2017-02-01
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3.

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Roman Wąsowicz
Telefon kontaktowy: 
85-7485544
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-24 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia-Fax:857485544 lub roman.wasowicz@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.