Zakup sprzętu AGD

Nr sprawy: 
AZ-231/5/R/3/2018
Data (wystawienia): 
2018-11-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Jednorazowa dostawa sprzętu AGD do Jednostek Organizacyjnych UMB wraz z wniesieniem. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-12-14
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3,Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Niechoda
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 28
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-11-26 11:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
sprzet_agd_11.2018.xls37.5 KB