Zakup etykiet

Nr sprawy: 
TZ-231/5/T/12/2019
Data (wystawienia): 
2019-08-26
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Etykiety RFID o wymiarze 49x81mm- etykiety muszą być kompatybilne z czytnikiem/programatorem etykiet RFID Model 895 firmy 3M oraz
cyfrowym asystentem biblotecznym Model 803 firmy 3M szt. 4000

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-09-27
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Niechoda
Telefon kontaktowy: 
857485628
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-09-02 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok