Zakup artykólów i materiałów kosmetycznych

Nr sprawy: 
TZ-231/1/3/206/2017
Data (wystawienia): 
2017-09-21
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zakup artykułów i materiałów kosmetycznych

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-10-11
2. Okres: 
2017-09-21 - 2017-10-11
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko 85 748 55 44 ; eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-27 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ul.Akademicka 3, 15-267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zap.ofert_.erbel_2017.docx20.01 KB
zap.ofert_.beauty_service_2017.docx19.21 KB