Wykonanie i montaż szafek i wieszaków do szatni

Nr sprawy: 
AGU
Data (wystawienia): 
2018-08-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wieszaki stojące: 12 szt. wys. 2100 mm dł. 2500 mm (ponumerowane wieszaki wraz z breloczkami)
4 szt. wys. 2100 mm dł. 1650 mm
Szafki metalowe na buty (szt. 10): wyposażona w 10 schowków wentylowanych otworami , zamykana uchwytem, blacha o gr. 0,5 mm, wymiar. zew. 1800 mm x 600 mm x 490 mm. wymiar wew. schowka około 324 mm x 298 mm x 465 mm. Kolorystyka jasna szara. (ponumerowane schowki w szafkach).

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-09-28
3. Termin (słownie): 
do dnia dwudziestego ósmego września dwa tysiące osiemnastego roku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
12A
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Bożena Szczyglewska
Telefon kontaktowy: 
85 748 5614
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-17 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Pokój numer: 
12A
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.