Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Nr sprawy: 
AGU-235/12/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Utrzymanie w ruchu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (naprawy i konserwacja) użytkowanych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Są to:
Lodówki różnego typu - ok. 600 szt.,
Zamrażarki do -18 st. różnego typu - ok. 90 szt. ,
Zamrażarki niskotemperaturowe do – 85 st. różnego typu - ok. 100 szt.,
Komory chłodnicze – pokoje - 7 szt. w tym 4 szt. - całodobowo,
Klimatyzatory różnego typu - ok. 150 szt.,
System wody lodowej - 1 szt. – całodobowo,
Systemy chłodnicze w aparaturze laboratoryjnej.

Wszystkie urządzenia winny być naprawiane na bieżąco tj. po pojawieniu się usterki
i zgłoszeniu do wykonawcy.

W niżej określonych urządzeniach wykonawca winien wykonać przeglądy konserwacyjne oraz dokonać adnotacji w kartach urządzeń CRO, dla urządzeń zawierających 5 ton ekwiwalentu CO2 lub więcej f-gazów:
- Klimatyzatory – 2 przeglądy konserwacyjne w roku,
- Komory chłodnicze – 2 przeglądy konserwacyjne w roku,
- System wody lodowej - minimum 2 przeglądy konserwacyjne w roku,
- Zamrażarki niskotemperaturowe do – 85 st. - 2 razy w roku.
Szczególny nacisk winien być położony na urządzenia wymagające natychmiastowej interwencji tzw. całodobowe oraz chłodnie do przechowywania zwłok, w pozostałych urządzeniach prace naprawcze winny być rozpoczęte najpóźniej 24 godziny od zgłoszenia usterki .

Warunek.
1. Minimum 5 letnie potwierdzone doświadczenie w wykonywaniu napraw i konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, a także chłodnictwa w aparaturze laboratoryjnej oraz potwierdzoną autoryzację firm Toshiba, Hitachi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania referencji potwierdzających doświadczenie.
2. Posiadanie aktualnych uprawnień zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz.1951) dla firmy, jak też pracowników wykonujących naprawy.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-12-31
2. Okres: 
2018-07-01 - 2019-12-31
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, Dział Administracyjno - Gospodarczy i Usług.

Dział: 
Dział Administracyjno - Gospodarczy i Usług.
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Monika Stocka
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 40
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Nie dotyczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-04 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Pałac Branickich ul. Jana Kilińskiego 1
Pokój numer: 
Kancelaria ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.docx16.81 KB
wybor_oferty.doc71.5 KB