Usługa techniczna serwisowa - przeglkąd agregatów sprężarkowych SF 11 10 bar i osuszaczy CD 17 +

Nr sprawy: 
TKE-074/15/2017
Data (wystawienia): 
2017-03-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie rocznego przeglądu dwóch agregatów sprężarkowych SF 11 10bar i dwóch osuszaczy CD 17+ ; szczegółowy opis w załączniku.
Ofertę cenową należy sporządzić dla każdego urządzenia wymienionego w załączniku. Oferent określi niezbędny czas na wykonanie prac serwisowych.
Wykonawca udziela rocznej gwarancji na wykonane prace serwisowe oraz zastosowane materiały.
Zamawiający udzieli zamówienia w całości lub w części w zależności od zaproponowanych przez oferenta warunków cenowych.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-03-31
2. Okres: 
2017-03-20 - 2017-03-31
3. Termin (słownie): 
do końca miesiąca marca.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrezj Zajczuk, Bogusław Jastrzębski
Telefon kontaktowy: 
857485548, 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Potwierdzenie doświadczenia w wykonywaniu serwisu urządzeń sprężarkowych ze sprężarką spiralną i osuszaczy.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-03-15 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków , w tym ograniczenia zakresu zamówienia , bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_przeglad_agregatow_sprezarkowych..doc265.5 KB