Usługa techniczna konserwacji, przegladów i naprawa DSO

Nr sprawy: 
TKE-074/58/2016
Data (wystawienia): 
2016-12-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Usługa techniczna: utrzymanie w ruchu, konserwacja, naprawy bieżące, przeglądy okresowe wg obowiązujących przepisów i norm, remonty modernizacje, urządzeń i instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego zlokalizowanych w Domach Studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku : DS nr 1 Białystok, ul. Akademicka 3; DS nr 2 Białystok, ul. Waszyngtona 23

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-12-31
2. Okres: 
2017-01-01 - 2018-12-31
3. Termin (słownie): 
Dwadzieścia cztery miesiące
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum
Dział Konserwacji i Eksploatacji

Dział: 
Konserwacji i Eksploatacji
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk
Telefon kontaktowy: 
857485548, 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Referencje - co najmniej jedno potwierdzenia wykonywania usługi konserwacji i przeglądów DSO.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2016-12-16 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_zapytanie_ofertowe_konserwacja_systemow_dso.doc156.5 KB
zalacznik_nr_2_-_dom_studenta_nr_1.rar298.27 KB
zalacznik_nr_3_-_dom_studenta_nr2.rar269.51 KB
zalacznik_nr_4_-_formularz_oferty_konserwacja_dso.doc31.5 KB
projekt_umowa_przeglady_i_konserwacja_dso_2017-2018.doc56 KB
obowiazujace__w_umb_teksty_komunikatow_i_sposby_rozglaszania.pdf7.56 MB
cnbop-piw_w0001_wytyczne_w_zakresie_lokalizacji_i_stadaryzacji_wykonaia_i_obslugi_urzadzen_ochrony_przeciwpozarowej.pdf34.8 MB