Urządzenie typu wound maker.

Nr sprawy: 
AGU/2/09.08.2018
Data (wystawienia): 
2018-08-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Urządzenie typu wound maker służy do wykonywania w sposób powtarzalny na modelu badawczym jakim są hodowle komórkowe "ran" w postaci zarysowań na dnie dołków płytki hodowlanej, co następnie pozwala zbadań wpływ badanych substancji na proce gojenia się ran oraz migrację komórek.
Urządzenie te składa się z dwóch metalowych części - część dolna posiada pojemnik/wnękę umożliwiającą umieszczenie w niej płytki do hodowli komórkowych o wymiarach około 12,5 cm na 8,5 cm na 2 cm. Po włożeniu płytki, urządzenie zamykamy druga- górną częścią wyposażoną w 96 kolców skierowanych dokładnie do środka każdego z dołków płytki. Dodatkowo część ta posiada przesuwę, której wciśnięcie/przesunięcie umożliwia przesunięcie kolców i zrobienie rys na powierzchni hodowli komórkowej.
W załączniku znajdują się zdjęcia poglądowe powyższego urządzenia.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-08-31
3. Termin (słownie): 
Trzydziesty pierwszy sierpień dwa tysiące osiemnastego roku.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Przechocki Sławomir
Telefon kontaktowy: 
85 748 5541
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-14 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Pokój numer: 
15
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
wound_maker1.jpg19.98 KB
wound_maker_2.png656.99 KB
wound_maker_3.jpg7.87 KB