Ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku

Nr sprawy: 
TZ-231/1/4/18/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Ubrania chirurgiczne jednorazowego użytku:

rozm XL - 100 szt.
rozm.L - 200 szt.
rozm.M - 200 szt.
rozm.S - 100 szt.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-06-29
2. Okres: 
2018-05-24 - 2018-06-29
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Dział Zaopatrzenia - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. Akademicka 3 ; 15-267 Białystok
tel. 85 748 55 44 lub e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-30 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.