Remont z przebudową przyłacza C.O. od komory AK 104 do Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23

Nr sprawy: 
TKE.074.19.2018
Data (wystawienia): 
2018-08-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do złożenie oferty wykonawczej, na roboty instalacyjno budowlane pod nazwą " Remont z przebudową przyłącza C.O. od komory AK 104 do Domu Studenta nr 2 w Białymstoku ul. Waszyngtona 23",
wg dokumentacji projektowej zamieszczonej w załącznikach do zapytania ofertowego.
Wykonanie prac: roboty ziemne, demontaż starego przyłącza z utylizacją odpadów, montaż przyłącza , zasypanie wykopów, prace odtworzeniowe i porządkowe nawierzchni na trasie wykopu.
Z uwagi na czynny obiekt mieszkalny Dom Studenta , prace instalacyjne przełączenia zasilania ciepłowniczego należy wykonać w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy).
Do obowiązku wykonawcy jest uzgodnienie rozpoczęcia prac w komorze AK 104 i odbiór przyłącza z udziałem dostawcy ciepła.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-09-30
2. Okres: 
2018-09-01 - 2018-09-30
3. Termin (słownie): 
W ciągu trzydziestu dni od podpisania umowytrzydzie
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jastrzębski Bogusław
Telefon kontaktowy: 
502535705, 857485548
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Kopię polisy ubezpieczania działalności.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-24 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_oferty.doc30 KB
specyfikacja_wykonania_przylacza_sieci_cieplnej_ds_nr_2..doc119.5 KB
przylacze_cieplne_do_budynku_ds_2_przedmiar.pdf73.91 KB
1a-plan_sytuacyjny.pdf1.45 MB
1-opis_techniczny.pdf880.81 KB
2_schemat_montazowy_przylacza_cieplnego.pdf24.41 KB
3_-_profil_przylacza_cieplnego.pdf70.76 KB
4-szczegol_ulozenia_rur.pdf180.45 KB
5-schemat_sygnalizacji_alarmowej.pdf23.59 KB
6-_schemat_podlaczenia_do_puszki_bs-md2.pdf34.01 KB
8-_oprzewodowanie_zakonczen_przewodow.pdf46.73 KB
10-_komora_ak-104_inwentaryzacja.pdf29.4 KB
11-komora_ak-104-_projekt.pdf34.33 KB
wykaz_ofert__na__remont_z_przebudowa_przylacza_do_ds2.xls28.5 KB
informacja_dla_oferentow_zapytanie_tke.047.19.1.2018.doc264 KB