Remont posadzki w pomieszczeniu dydaktycznym

Nr sprawy: 
TKE-074/59/2017
Data (wystawienia): 
2017-10-10
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Wykonanie remontu posadzki na powierzchni około 65 m2 w pomieszczeniu dydaktycznym na parterze budynku Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej , Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ul. Skłodowskiej 7A .
Zakres prac: zerwanie posadzki z PCV , naprawa podłoża , ułożenie gresu na podłodze i cokołach (dostawa zamawiającego), prace wykończeniowe , wywiezienie odpadów budowlanych pozostałych po pracach remontowych , prace porządkowe.
Termin wykonania nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od momentu zlecenia prac (oferent może zaproponować w ofercie krótszy czas wykonania usługi budowlanej).

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i terminu realizacji przedmiotu zamówienia
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-11-10
2. Okres: 
2017-10-30 - 2017-11-12
3. Termin (słownie): 
czternaście dni kalendarzowych
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Ekspoatacji
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrezj Zajczuk, Janina Chrzanowska
Telefon kontaktowy: 
857485548, 857485551, 857485549 , 502472715.
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-10-27 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji lub mailow: andrzej.zajczuk@umb.edu.pl
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_ofertowe_remont_podlogi__ul._sklodowskiej_7a.doc265 KB
formularz_oferty.doc31.5 KB
przedmiar_remont_podlogi.pdf52.16 KB