Szacowanie wartości na wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć warsztatowych umożliwiających rozwój kompetencji zawodowych - Wizyty Studyjnej w Gabinecie Rehabilitacyjnym I