Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia usługi cateringowej w ramach Projektu MOBIT