Dostawa zestawu kątnicy z ruchem posuwisto-zwrotnym