Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 10 części