Dostawa zbiornika do przechowywania prób w ciekłym azocie