Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 6 części