Dostawa przenośnego pulsoksymetru z wyposażeniem dla Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych UMB