MODYFIKACJA Dostawa mikroskopów laboratoryjnych studenckich - 4 szt. wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem