Dostawa zestawu do pomiaru pH/mV wraz z wniesieniem dla Zakładu Chemii Organicznej UMB