Dostawa termostatowanej wytrząsarki mikropłytkowejwraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Biofizyki