Dostawa sytemu klimatyzacji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz wdrożeniem instrukcji stanowiskowej do Collegium Universum UMB