Zmiana terminu i zał. Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem w cześci nr 1- biochemicznych testów diagnostycznych o profilu kardiologicznym oraz w części nr 2 etykiet samoprzylepnych do drukarki analizatora biochemicznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB