Dostawa pojemnika do głebokiego zamrażania firmy BioCision