Oprawa widelca zgryzowego

Nr sprawy: 
TZ-231/1/7/19/2017
Data (wystawienia): 
2017-08-30
Zapytanie ofertowe: 

Na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Oprawa widelca transferowego SAM AXIOMATIC AX skracanego jedną śrubą - 1 szt.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-09-29
2. Okres: 
2017-08-30 - 2017-09-29
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku- Dział Zaopatrzenia, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Dział Zaopatrzenia UMB ul.Akademicka 3 , 15-267 Białystok
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko email: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-01 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.