Dzierżawa kserokopiarek w poszczególnych działach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Nr sprawy: 
AGU-235/15/2018
Data (wystawienia): 
2018-08-22
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
usługi
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dzierżawa kserokopiarek w poszczególnych działach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

1. Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług:

Wymagania sprzętowe:
karta sieciowa, dwustronny kolorowy ADF, cztery kasety na papier, podajnik ręczny, kolorowy skaner sieciowy, kolorowy oraz czarno-biały wydruk dwustronny (duplex) sieciowy, wykonanie minimum 2 000 kopii miesięcznie formatu A4 z prędkością druku minimum 34 str./min. przy w/w formacie w trybie czarno-białym, oryginalna podstawa na kółkach, finisher z opcją bindowania.

Opłata za dzierżawę kserokopiarki naliczana w następujący sposób:
- kopie/wydruki czarno-białe:
- ilość egz. format A4 x stawka zł / str. plus vat,
- ilość egz. format A3 x stawka zł / str. plus vat,
- kopie/wydruki w kolorze:
- ilość egz. format A4 x stawka zł / str. plus vat,
- ilość egz. format A3 x stawka zł / str. plus vat.

2. Dział Projektów Pomocowych

Wymagania sprzętowe:
karta sieciowa, dwustronny kolorowy ADF, minimum dwie kasety na papier, podajnik ręczny, kolorowy skaner sieciowy, druk dwustronny (duplex) sieciowy, wykonanie minimum 2 000 kopii miesięcznie formatu A4 z prędkością druku minimum 28 str./min. przy w/w formacie, oryginalna podstawa na kółkach.

Opłata za dzierżawę kserokopiarki naliczana w następujący sposób:
- kopie/wydruki czarno-białe:
- ilość egz. format A4 x stawka zł / str. plus vat,
- ilość egz. format A3 x stawka zł / str. plus vat.

3. Dziekanat Wydziału Lekarskiego

Wymagania sprzętowe:
karta sieciowa, dwustronny kolorowy ADF, minimum dwie kasety na papier, podajnik ręczny, kolorowy skaner sieciowy, druk dwustronny (duplex) sieciowy, wykonanie minimum 2 000 kopii miesięcznie formatu A4 z prędkością druku minimum 22 str./min. przy w/w formacie, oryginalna podstawa na kółkach.

Opłata za dzierżawę kserokopiarki naliczana w następujący sposób:
- kopie/wydruki czarno-białe:
- ilość egz. format A4 x stawka zł / str. plus vat,
- ilość egz. format A3 x stawka zł / str. plus vat.

4. Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

Wymagania sprzętowe:

karta sieciowa, dwustronny kolorowy ADF, minimum dwie kasety na papier, podajnik ręczny, kolorowy skaner sieciowy, druk dwustronny (duplex) sieciowy, wykonanie minimum 2 000 kopii miesięcznie formatu A4 z prędkością druku minimum 22 str./min. przy w/w formacie, oryginalna podstawa na kółkach.

Opłata za dzierżawę kserokopiarki naliczana w następujący sposób:
- kopie/wydruki czarno-białe:
- ilość egz. format A4 x stawka zł / str. plus vat,
- ilość egz. format A3 x stawka zł / str. plus vat.

5. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Wymagania sprzętowe:

karta sieciowa, dwustronny kolorowy ADF, minimum dwie kasety na papier, podajnik ręczny, kolorowy skaner sieciowy, druk dwustronny (duplex) sieciowy, wykonanie minimum 2 000 kopii miesięcznie formatu A4 z prędkością druku minimum 22 str./min. przy w/w formacie, oryginalna podstawa na kółkach.

Opłata za dzierżawę kserokopiarki naliczana w następujący sposób:
- kopie/wydruki czarno-białe:
- ilość egz. format A4 x stawka zł / str. plus vat,
- ilość egz. format A3 x stawka zł / str. plus vat.

Ilość skopiowanych w danym miesiącu stron ustalona będzie w ostatnim dniu każdego miesiąca na podstawie odczytu znajdującego się w kopiarce licznika kopii, dokonywanego przez pracownika wydzierżawiającego. Jedna kopia formatu A3 jest rozumiana jako dwie kopie formatu A4, a kopia obustronna jest rozumiana jako dwie kopie jednostronne.

Z tytułu wykonywania pełnej obsługi serwisowej sprzętu Wydzierżawiający zobowiązany jest:
1. zainstalować zgodnie z wymogami technicznymi sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez Dzierżawcę na własne ryzyko, jeżeli wskazane pomieszczenie będzie spełniało wymogi dla posadowienia w nim danego urządzenia,
2. przeprowadzić szkolenie z zakresu Obsługi sprzętu dla pracowników wskazanych przez Dzierżawcę oraz zainstalować sterowniki na wskazane urządzenia Dzierżawcy,
3. wykonać konserwacje, przeglądy i naprawy sprzętu w czasie godzin pracy Wydzierżawiającego, to jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,
4. zaopatrywać w materiały eksploatacyjne po zgłoszeniu zapotrzebowania przez Dzierżawcę - najpóźniej następnego dnia pracującego do godz. 12:00.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2021-09-30
2. Okres: 
2018-10-01 - 2021-09-30
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług.

Dział: 
Dział Administracyjno-Gospodarczy i Usług
Numer pokoju: 
15
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż. Monika Stocka
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 40
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-31 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Pałac Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1
Pokój numer: 
Kancelaria ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy.doc26.5 KB
wybor_oferty.doc71 KB