Dostawa Zestawu basenów i pojemników dla Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB

Nr sprawy: 
TZ/231/9/2017/ZO3
Data (wystawienia): 
2017-04-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączeniu

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
w terminie do 4 tygodni od daty podpisania umowy
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1, lewe skrzydło pałacu

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 33
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-04-28 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. Kilińskiego 1 (lewe skrzydło pałacu),
Pokój numer: 
kancelaria ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_-_baseny_zapcz.doc90 KB
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.doc31.5 KB
zalacznik_nr_3_-_opis_oceny_ofert.doc30.5 KB
wzor_protokolu_odbioru.doc38 KB
wybor_oferty.doc25.5 KB