Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem Urządzenia do badania i pomiaru objętości płynu dziąsłowego dla Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustne

Nr sprawy: 
TZ.ZO.9.2018
Data (wystawienia): 
2018-05-09
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączniku

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 30 dni od daty na umowie
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul.Kilińskiego 1

Dział: 
Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
mgr inż Justyna Tomaszuk-Gryko
Telefon kontaktowy: 
85 686 51 36
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-16 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_1_2_urzadzenie_do_badania_i_pomiaru_objetosci_plynu_dziaslowego.doc77.5 KB
zalacznik_nr_3_formularz_cenowy.doc31 KB
zalacznik_nr_4_opis_kryteriow_ktorymi_zamawiajacy_bedzie_sie_kierowal_przy_wyborze_oferty.doc28 KB
wzor_protokolu_odbioru.docx22.06 KB
wybor_oferty.doc26 KB