Dostawa urządzeń laboratoryjnych i dydaktycznych

Nr sprawy: 
TZ.ZO.57.2019
Data (wystawienia): 
2019-11-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Część 1: Dostawa sumatorów hematologicznych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Immunologii UMB
Część 2: Dostawa aparatu do oceny ryzyka sercowo-naczyniowego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego UMB
Część 3: Dostawa lamp diodowych wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej dla Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB
Część 4: Dostawa urządzenia do oxybrazji wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem dla Zakładu Kosmetologii Specjalistycznej UMB
Opis przedmiotów zamówienia w załączeniu.
UWAGA: zmieniono godzinę składania ofert na 14.00.

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-12-16
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Rafał Zawadzki
Telefon kontaktowy: 
85 748 58 54
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.
Dopuszcza się składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: rafal.zawadzki@umb.edu.pl

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-11-29 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna (lewe skrzydło pałacu), ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
cz._1._zalacznik_nr_1-2-3_sumatory_hematologiczne.docx31.92 KB
cz._2._zalacznik_nr_1-2-3_aparat_do_oceny_ryzyka_sercowo-naczyniowego.docx33.42 KB
cz._3._zalacznik_nr_1-2-3_lampy_diodowe.docx32.21 KB
cz._4._zalacznik_nr_1-2-3_urzadzenie_do_oxybrazji.docx32.14 KB
zalacznik_nr_4_-_opis_oceny_ofert.doc31.5 KB
zalacznik_nr_5_-_wzor_protokolu_odbioru.doc38 KB
zalacznik_nr_6_-_wzor_umowy.docx29.73 KB
wybor_ofert.docx11.92 KB