dostawa ubrań chirurgicznych scrubs

Nr sprawy: 
TZ-231/1/4/14/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-21
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa jednorazowa fartuchów lekarskich i scrubs
tabela w załączeniu

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-06-29
2. Okres: 
2018-05-21 - 2018-06-29
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267Białystok, ul. Akademicka 3, tel 85 748 55 44, e-mail:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85- 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-30 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
ubrania_scrubs_2018_ue_2018_zap.ofert_.xls191 KB