Dostawa stelaży do zamrażarki Eppendorf CryoCube F740hi

Nr sprawy: 
2018/BPLUS/ZO/06
Data (wystawienia): 
2018-09-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dostawa stelaży do zamrażarki Eppendorf CryoCube F740hi (pięcioprzedziałowej) do przedziałów od 1 do 3 (od góry) wg poniższej specyfikacji:
- materiał wykonania: stal nierdzewna lub aluminium
- piętnaście stelaży każdy z czterema szufladami, na pudełka o wymiarach 133x133x53mm (16 pudełek na stelaż),
- trzy stelaże każdy z trzema szufladami, na pudełka o wymiarach 133x133x76mm (12 pudełek na stelaż),
- szuflady powinny być wyposażone w przegródki uniemożliwiające przesuwanie się pudełek wzdłuż szuflady, a jednocześnie nie utrudniające swobodnego wkładania i wyjmowania pudełek
- Wymiary zewnętrzne stelaży muszą umożliwiać swobodne umieszczenie ich w przedziale zamrażarki w ilości 6 stelaży na każdy przedział, jeden obok drugiego, umożliwiając zamknięcie drzwi przedziałowych oraz drzwi głównych zamrażarki
- Wymiary, konstrukcja i materiał z którego będą wykonane stelaże muszą umożliwić swobodny dostęp do szuflad i pudełek, oraz nie tracić swojej wytrzymałości, trwałości i funkcjonalności w temperaturze -86 stopni Celsjusza, oraz warunkach zwiększonej wilgotności
- dostarczony towar musi być fabrycznie nowy, nieużywany

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-10-19
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 13a budynek Centrum Badań Innowacyjnych

Dział: 
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Raczkowski
Telefon kontaktowy: 
605347597 andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-09-27 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
mailowo (skany podpisanych dokumentów) na adres: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_2018_bplus_zo_06.doc36.5 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_2018_bplus_zo_06.pdf184.69 KB