Dostawa sprzętu nagłośniającego

Nr sprawy: 
TZ-231/3/159/5/2019
Data (wystawienia): 
2019-06-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Zakup mikrofonu bezprzewodowego nagłownego Shure BLX14RE/P31 szt.-2
2. Zakup zestawu nagłośniającego aktywnego JBL 2xPRX835W + 2x PRX818XLFW kpl.-1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-07-17
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-06-24 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
marcin.pawluczuk@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.