Dostawa serwera plików NAS

Nr sprawy: 
AI.220.2020.006ZC
Data (wystawienia): 
2020-02-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Serwer plików Synology DiskStation DS2419+
Wyposażenie wymagane: 2x Pamieć DDR4 SODIMM 16GB 2400MHz do serwera; 12 x Dysk 3.5" SATA-3 7200rpm 10TB (Toshiba N300 lub Seagate IronWolf lub WD Red); Kabel zasilający przedłużający IEC320 C13 C14 1.8m - szt. 1; Kabel zasilający przedłużający IEC320 C13 C14 3m - szt. 1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
10 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Dział Informatyki, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum
it@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Informatyki
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy: 
857485546
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

Nr konta bankowego oferenta znajdującego się w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, który będzie wykazany na dokumencie sprzedaży.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-02-18 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
e-mail: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_do_zapytania_o_cene_ai.220.2020.006zc.pdf421.75 KB
Zestawienie złożonych ofert47.02 KB