Dostawa pilotów interaktywnych na potrzeby realizacji zadań projektu "Fabryka leków – od pomysłu do produktu”

Nr sprawy: 
AI.220.2020.002ZC
Data (wystawienia): 
2020-01-24
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zestaw do testów i głosowań składający się z 40 pilotów dla słuchaczy + 1 pilota dla prowadzącego, dwóch walizek na min. 32 piloty każda, zestawu baterii alkalicznych AA o podwyższonej pojemności do zasilania pilotów w ilości 120 sztuk.
Wymagane parametry:
• pilot prowadzącego do sterowania testem - ekran LCD min. 1.6” kolorowy, podświetlany, min. 10 wierszy / 15 znaków, zasilany dwoma bateriami AA,
• pilot słuchacza do udzielania odpowiedzi na pytania - ekran LCD min. 1.0” podświetlany, min. 4 wiersze / 20 znaków, zasilany dwoma bateriami AA,
• czas pracy pilota na bateriach do min. 4 miesięcy,
• odbiornik radiowy USB w technologii radiowej 2.4 GHz RF podłączany do komputera,
• zasięg działania systemu do min. 50 metrów,
• funkcja automatycznego logowanie pilotów,
• piloty wyposażone w pełną, alfanumeryczną klawiaturę, umożliwiającą udzielanie odpowiedzi o charakterze tekstowym i liczbowym,
• możliwość udzielania odpowiedzi prawda/fałsz, wielokrotnego wyboru i krótkich uzasadnień tekstowych,
• możliwość importu i eksportu danych do programu MS Excel,
• współpraca z programem MS PowerPoint,
• prowadzenie testów ograniczonych w czasie,
• możliwość tworzenia własnych testów dostosowanych do tematu i rodzaju prowadzonych zajęć,
• możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe piloty słuchaczy, do min. 180 sztuk.
• w komplecie oprogramowanie do zarządzania głosowaniem,
• gwarancja producenta min. 36 miesięcy.

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum lubadresem email: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Informatyki
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Jarosław Ogonowski
Telefon kontaktowy: 
857485546
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2020-01-31 14:30
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
przesłać na adres: jaroslaw.ogonowski@umb.edu.pl
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_do_zapytania_o_cene_ai.220.2020.002zc.pdf259.38 KB