Dostawa materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu stomatologicznego

Nr sprawy: 
TZ-231/1/7/23/2017
Data (wystawienia): 
2017-09-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Materiały stomatologiczne i drobny sprzęt stomatologiczny
2.Drobne narzędzia stomatologiczne

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-10-18
2. Okres: 
2017-09-20 - 2017-10-18
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44 , email:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-28 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia, ul.Akademicka 3, 150267 Białystok
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
ztd_-__2017-arkusz_ofertowy_-_zapytanie_ofertowe.pdf148.32 KB
zsz-_stomat..arkusz_ofertowy_-zap.ofertowe.pdf206.76 KB