Dostawa kozetek lekarskich

Nr sprawy: 
2018/BPLUS/ZO/05
Data (wystawienia): 
2018-08-16
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1. Kozetki lekarskiej: (1 szt)
- wymiary: długość: 200 cm, szerokość: 90 cm, wysokość: 80 cm,
- metalowy stelaż, pokrycie ochronne i obiciowe dla mebli medycznych lub tapicerka zmywalna, kolor szary
- stelaż na jednorazowe prześcieradło
- regulowany zagłówek
- fabrycznie nowa
- maksymalna waga pacjenta do 170 kg
- maksymalne obciążenie dynamiczne do 800 kg
2. Kozetek lekarskich: (2 szt)
- wymiary: długość: 200 cm, szerokość: 90 cm, wysokość: 70 cm,
- metalowy stelaż, pokrycie ochronne i obiciowe dla mebli medycznych lub tapicerka zmywalna, kolor szary
- stelaż na jednorazowe prześcieradło
- regulowany zagłówek
- fabrycznie nowe
- maksymalna waga pacjenta do 170 kg
- maksymalne obciążenie dynamiczne do 800 kg

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i terminu realizacji przedmiotu zamówienia
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-09-10
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-269 Białystok, ul. Waszyngtona 13a

Dział: 
Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Raczkowski
Telefon kontaktowy: 
605347597 andrzej.raczkowski@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Materiały informacyjne, np: broszury, katalogi dotyczące zaoferowanych przedmiotów

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-22 14:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
mailowo (skany podpisanych dokumentów) na adres: andrzej.raczkowski@umb.edu.pl, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć ofertę w formie papierowej do Kancelarii Ogólnej UMB.
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
formularz_ofertowy_2018_bplus_zo_05.doc36 KB
rozstrzygniecie_zapytania_ofertowego_2018_bplus_zo_05.pdf180.99 KB