Dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń dydaktycznych UMB

Nr sprawy: 
TKE-074/24/2019
Data (wystawienia): 
2019-07-26
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na:
dobór urządzeń klimatyzacyjnych ,
kompletację oraz dostawę,
montaż zestawów klimatyzacyjnych do trzech pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
Lokalizacja pomieszczeń :
VI piętro w budynku M , "Collegium Novum", Białystok ul. Waszyngtona 15A.
Wykaz pomieszczeń:
sala seminaryjna 7004 , okna połaciowe od strony południowej,
sala ćwiczeń 7005 , okna połaciowe od strony południowej,
sala wykładowa 7010 , okna połaciowe od strony północnej .
Sugerowane przez Zamawiającego rozwiązania klimatyzacyjne:
nawiewniki naścienne lub sufitowe, instalacja w korytkach PCV, zasilanie z tablic elektrycznych piętrowych, jednostki zewnętrzna montowane na ścianach szczytowych pomieszczeń 7005 i 7010 , dostępnych z poziomu dachu V piętra.
Transport urządzeń do pomieszczeń windą na VI piętro. Transport urządzeń zewnętrznych , windą na V piętro, transport poziomy do klatki ewakuacyjnej , klatką na VI piętro i na dach przez wentylatornię (w załącznikach schemat układu pomieszczeń i zabudowy klimatyzatorów sugerowany przez Zamawiającego).
Szczegóły można ustalić w wyniku przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian i uzupełnień w opisie przedmiotu zamówienia oraz terminów zamieszczonych w ogłoszeniu .

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2019-09-15
2. Okres: 
2019-08-19 - 2019-09-15
3. Termin (słownie): 
trzydzieści dni
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-222 Białystok, ul. A. Mickiewicza 2c, budynek Collegium Uniwersum

Dział: 
Dział Konserwacji i Eksploatacji UMB
Numer pokoju: 
1
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Andrzej Zajczuk, Bogusław Jastrzębski.
Telefon kontaktowy: 
857485549, 854785548, 502472715
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnel Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do CEIDG.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2019-08-14 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Sekretariat Działu Konserwacji i Eksploatacji
Pokój numer: 
1
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
rzut_pomieszczenia_sala_7004.jpg1.63 MB
rzut_pomieszczenia_sala_7005.jpg1.69 MB
rzut_pomieszczenia_sala_7010.jpg1.7 MB
zalacznik_nr_4_-_opis_oceny_ofert.doc30.5 KB
zalacznik_nr_5_-_wzor_protokolu_odbioru.doc38 KB
schematlokalizacyjnyblokm.pdf80.91 KB
zalaczniki_nr_1_-3___formularz_oferty__opis_zamowienia__warunki_gwarancji.doc160.5 KB
notatka_informacja_o_zlozonych__ofertach__klimatyzacja_blok_m_vi_pietro.docx13.49 KB