Dostawa ferzarki i podgrzewacza wosku

Nr sprawy: 
TZ-231/1/8/ 4 /2018
Data (wystawienia): 
2018-08-02
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1.Ferzarka Marathon Mighty biała+ SH 20N
2.Podgrzewacz wosku rolka DUO 80W

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2018-09-10
2. Okres: 
2018-08-02 - 2018-09-10
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3
tel / fax : 85 748 55 44
e-mail: eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-08-09 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Dział Zaopatrzenia ; tel/fax 85 748 55 44
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zapytanie_o_cene-_frezarka_2018.pdf76.61 KB