Dostawa fantomów szczurzych.

Nr sprawy: 
AZ-231/4/A-11/2017
Data (wystawienia): 
2017-09-20
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail adam.branski@umb.edu.pl

1. Model szczura Koken -2szt
2. Wymienny ogon -2szt
3. Sztuczna krew -2szt

Cechy: Gardło, krtań, tchawica, żołądek, żyła ogonowej są anatomicznie poprawne i odtworzone wewnątrz modelu szczura. Aby uzyskać konsystencję podobną do żywego szczura narządy wykonane są z oryginalnego sylikonu oraz chlorku winylu. Po umieszczeniu na miejscu ich pozycja jest taka sama, jak w żywych szczurach.

Proszę uwzględnić w ofercie wszelkie dodatkowe koszty np. transportu, odprawy celnej

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty otrzymania zamówienia od zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział Zaopatrzenia ul. Akademicka 3 15-267 Białystok

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 20
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-09-25 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.