Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego

Nr sprawy: 
AZ-231/4/A-7/2017
Data (wystawienia): 
2017-06-01
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.
Oferty proszę składać na adres e-mail: adam.branski@umb.edu.pl

Część 1
1. Capillary, 6 x 0,59mm x 90mm, 120M G1964-80661 -1szt
2. Frit for 1290 Inline Filter 0,3um 5/pk 5023-0271 -1 szt
3. 2-pos/6-port 1200Bar rotor seal 5068-0007 -1 szt
4. Seat assembly 0,12mm 1290 Infinity LC G4226-87012 -2 szt
5. Needle Assembly G4226-87201 -1szt

Część 2
1. Kolumna Synergi 4u Hydro-RP 80A 250x4.6 mm -1 szt

Część 3
1. Skóra ramienna do modelu 00290, symbol 00291 -2szt
2. Zestaw żył do modelu 00290, symbol 00292 -2szt

Część 4
1. RTube100 Collection Starter Kit 1100 -1op

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
85 748 56 20
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-06-06 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.