Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i medycznego

Nr sprawy: 
TZ-231/6/5/33/2017
Data (wystawienia): 
2017-05-08
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.
Oferty składać na adres e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Część 1 :
- etykiety termoodporne do probówek 1,5 - 2,0ml, Roth X548.1 - op.10

Część 2 :
- 6-well Plate with Lid, CytoOne, nr kat.CC7682-7506, op.50szt - op.4

Część 3 :
drobny sprzęt laboratoryjny Falcon
- standard TCCell Culture dishes 35x10mm, nr kat.353001, op.500szt - op.1
- standard TCCell Culture dishes 60x15mm, nr kat.353002, op.500szt - op.1
- Tissue Culture Dish 100x20mm, nr kat.353003, op.200szt - op.3

Część 4:
strzykawki i igły
- 3-częściowa strzykawka o poj.2ml, op.100szt - op.100
- 3-częściowa strzykawka o poj.5ml, op.100szt - op.150
- 3-częściowa strzykawka o poj.10ml, op.100szt - op.50
- 3-częściowa strzykawka o poj.50ml - szt.500
- igła iniekcyjna , jałowa 0,7x30, 22G, op.100szt - op.6

Część 5 :
- 25cm3 Cell Culture Flask Canted Neck, nr kat.707001, NEST - 3 kartony x 200szt
- 75cm3 Cell Culture Flask Canted Neck, nr kat.708001, NEST - 3 kartony x 100szt

Część 6 :
- sterylne filtry strzykawkowe 0,2um, nr kat.28145-477, op.50szt - op.5

Część 7 :
- dafilon szew 3/0 75cm 3/0 koła, op.35szt - op.20

Część 8 :
- cell strainer 70um, nylon, nr kat.3523350, op.50szt - op.5
- disposable Aspirating pipets 2ml, nr kat.357558, op.200szt - op.10
- serologiczne pipety 5ml, pak.indyw., nr kat. 357543, op.200szt - op.10
- serologiczne pipety 10ml, pak.indyw., nr kat.357551 - op.10

Część 9 :
- butelka na media do kultur komórkowych PS, 250ml - szt.24
- spryskiwacz 0,5 l, nr kat.2-1981 - szt.4

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
Część 1-9 - 21 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 (Dział Zaopatrzenia)

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-05-16 12:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.