Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego firm: Thermo Fisher Scientific i pluriSelect

Nr sprawy: 
TZ-231/6/19/33/2017
Data (wystawienia): 
2017-10-06
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

oferty proszę składać na adres e-mail :katarzyna.polkowska@umb.edu.pl

Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1 - pluriSelect
- filtr sitkowy (cell strainer), porowatość 100um, pluristrainer 100um, kolor żółty , sterylny, 25szt, nr kat. SKU 43-50100 - op.2
- filtr sitkowy (cell strainer), porowatość 500um, pluristrainer 500um, kolor różowy , sterylny, 25 szt, nr kat. SKU 43-50500 - op.2
- filtr sitkowy (cell strainer), porowatość 20um, pluristrainer 20um, sterylny, 25szt, nr kat.SKU 43-50020 - op.2
- pierścień plastikowy łączący , Connector Ring, nr kat. SKU 41-50000-03 - op.1

Część 2 - Thermo Fisher Scientific
- butelki EasY Nunclon 75cm2, korek z filtrem, sterylne , pak5/100, nr kat.156499 - 1 karton
- butelki EasY Nunclon 25cm2, korek z filtrem, sterylne , pak10/200, nr kat.156367 - 1 karton
- płytki 12-dołkowe , Nunclon, z przykrywką, sterylne , pak.1/75szt, nr kat.150628 - 1 karton
- płytki 6-dołkowe , Nunclon, z przykrywką, sterylne , pak.1/75szt, nr kat.140675 - 1 karton

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3, Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Polkowska
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 36,e-mail : katarzyna.polkowska@umb.edu.pl
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-10-12 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.