Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-7/2018
Data (wystawienia): 
2018-06-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail: adam.branski@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1
1. Klatka transportowa dla myszy z niską pokrywą nr kat CON-TTC-CLR -50szt
2. Klatka transportowa dla szczurów z wysoką pokrywą CON-TTC-CLRHIGH -50szt

Część 2
1. Filtr FA- 14/503 do Touch Slim Line Wym 305x305x66, kl H14, siatka obie strony FA-14/503 305 -12 szt
2. Filtr FA- 14/503 wym. 200x450x90mm, kl. H14; uszczelka obie strony; siatka obie strony FA-14/503 200 -6szt
3. Filtr wstępny klasy G4 z ramą aluminiową (375x182x12mm) do jednostek Smart Flow lub Easy Flow (2sztuki w opakowaniu) 4-08170-01-0-0A -2op
4. Jednorazowy filtr wstępny do Touch Slim Plus, wyciągowy; wym. mm 299x178x25 (opakowanie 20szt) 9VENTPF02DB -1 szt
5. Jednorazowy filtr wstępny z ramą kartonową do Touch Slim Line wym. Mm 560x300x22 ACBOXPF02D -4szt
6. Butelka dla zwierząt o pojemności 700ml, wykonana z polisulfonu z uszczelką silikonową ACBT0702SU -100szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
14 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 (Dział Zaopatrzenia)

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
857485620
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-06-12 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.