Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-5/2018
Data (wystawienia): 
2018-05-17
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail: adam.branski@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1

1. Wytrząsarka Vortex – VM3 – zakres prędkości 400-2.800 rpm, amplituda wytrząsania: 3mm, zasilanie 230V, nr kat: 60203-00 -1szt

Część 2

1. Wytrząsarka Vornado miniaturowa typu Vortex nr. 436-BV101-R-E-A – 2szt

Część 3

1. Zestaw TANITA BC 1000 z ANT stick i oprogromowanie GMON Consumer -1szt

Część 4

1. Luer needles, 12 pc = 1 packing unit, Ø 1,0 mm x 100 mm, stainless stell, Liebisch Labortechnik nr 1700 1010 -2op
2. Luer needles, 12 pc = 1 packing unit, Ø 2,0 mm x 100 mm, stainless stell, Liebisch Labortechnik nr 1700 1020 -2op
3. PTFE-hose attachment, 32 pc. = 1 packing unit, Liebisch Labortechnik nr 1700 1001 -1op

Część 5

1. HPLC Column Equisil MOS 3µm 100x4.6, nr kat AANEQMO-3010046 -1szt

Część 6

1. Sucha łaźnia (pojemność wanny 8 litrów, głębokość wanny 150mm) wymiary około 32x26cm -1szt
2. Pellet aluminiowy, -1L
3. Pokrywa Poliwęglanowa -1 szt

Część 7

1. Valve rotor (E3) Thermo Scientific #LC228 -4 szt

Część 8

1. Waga precyzyjna WTC 600 z wyświetlaczem i legalizacją. -2szt

Część 9

1. 450 nm filter for ELx800 nr kat. 7334450 -1szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka3, Działa Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
857485620
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-05-28 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.