Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-3/2018
Data (wystawienia): 
2018-02-19
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail adam.branski@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1
1. Stempel górny EU B Ø2mm płaski, materiał : 1.2358; 2 – stopniowo odpuszczany z fazką -2szt
2. Stempel dolny EU B Ø2mm płaski, materiał : 1.2358; 2 – stopniowo odpuszczany z fazką -2szt
3. Matryca EU B Ø2mm z podtoczeniem, materiał: 1.2080, z jednostronnym wejściem -2szt

Część 2
1. Buster ICU Mata grzewcza 12V 40x30x3,5 cm nr kat 271715 -2szt

Część 3
1. Kolczyki do identyfikacji małych zwierząt labolatoryjnych (numery tłoczone I malowane) pakowane po 100szt. kod. 1005-1P -2op.
2. Kolcxzykownica ze stali nierdzewnej kod: 1005S1 -1szt

Część 4
1. Dwukanałowe połączenie obrotowe (swivel) wykonane ze stali nierdzewnej, 22ga (375/D/22) -1 szt
2. Ramię montażowe (jednoosiowe) do Swiveli ze stali nierdzewnej (CM375BS) -1 szt
3. Tether spring, 108in ID, .022in (30cm) lenghts, non-sterile (PS105) -1szt

Część 5
1. Turbina śr. 28mm do spirometru COSMED MICROQUARK -1 szt
2. Turbina VO2max śr. 28mm do ergospirometru COSMED QUARK CPET -1szt
3. Elektrody ECG Blue Sensor stosowane w Quark CPET (op. 25szt) -10op

Część 6
1. Wide Mini-Sub® Cell GT Horizontal Electrophoresis System, 15 x 10cm tray, with gel caster nr 1704469 -1szt
2. 20-Well Comb nr 1704448 -1szt
3. 15-Well Comb nr 1704446 -1szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 , Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
857485620
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-27 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.