Dostawa drobnego sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego

Nr sprawy: 
TZ-231/4/A-2/2018
Data (wystawienia): 
2018-01-31
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

Oferty proszę składać na adres e-mail. adam.branski@umb.edu.pl
Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne części.

Część 1

1.Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej 1.4301. Blat w formie wyjmowanej tacy. Wym. Blatu: 1200x650mm. Stolik na kółkach fi100mm. Wymiary zewnętrzne: 1270x720x880mm. Stelaż malowany nr. Kat 2-201 -10szt

Część 2

1. MSTAT Czujnik pulsoksymetryczny (łapa szczura) -2 szt

Część 3

1. Szafa na małe pojemniki PSR 8.8 nr kat 186967W z 5 letnią gwarancją producent: Denios -1 szt

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
21 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267 Białystok, ul. Akademicka 3 , Dział Zaopatrzenia

Dział: 
Zaopatrzenia
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Adam Brański
Telefon kontaktowy: 
857485620
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

brak formularza ofertowego (załącznika). Oferty proszę składać na własnych formularzach.
Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-02-06 10:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Zaopatrzenia
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.