Dostawa cyfrowego urządzenia pomiarowego gałki ocznej i aparatu ochronnego wzroku – 1 szt.dla Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB

Nr sprawy: 
SWI-ZO1-2017
Data (wystawienia): 
2017-01-12
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

w załączniku

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-02-10
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, ul. Kilińskiego 1 (lewe skrzydło pałacu), pok. 230

Dział: 
Sekcja Wyposażania Inwestycyjnego
Numer pokoju: 
230
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Krzysztof Dąbrowski
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 33
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-01-18 (All day)
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
ul. Kilińskiego 1 (lewe skrzydło pałacu),
Pokój numer: 
kancelaria ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_nr_2_-_formularz_cenowy.doc31.5 KB
zalacznik_nr_3_-_opis_oceny_ofert.doc27.5 KB
zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia_modyfikacja.docx22.3 KB
wybor_oferty.doc25.5 KB