Dostawa akcesoirów SAM

Nr sprawy: 
TZ-231/1/7/31/2017
Data (wystawienia): 
2017-10-04
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

DOSTAWA AKCESORIÓW SAM
W.G ZAŁĄCZNIKA NR 1

3. Kryteria oceny: 
najniższa cena
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
1. Termin (konkretna data): 
2017-11-04
2. Okres: 
2017-10-04 - 2017-11-04
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-267Białystok, ul. Akademicka 3

Dział: 
DZIAŁ ZAOPATRZENIA
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Eugeniusz Sacharko
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 44 , e-mail:eugeniusz.sacharko@umb.edu.pl
4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2017-10-06 13:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
UMB-Dział Zaopatrzenia ul.Akademicka 3 , 15-267
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
oferta_akcesoria_sam_2017.pdf188.54 KB