Dostaw wraz z rozładunkiem łażni wodnej dla Zakładu Farmakologii Klinicznej UMB UWAGA ZAMIESZCZONO WYBÓR OFERT

Nr sprawy: 
TZ.ZO.8.2018
Data (wystawienia): 
2018-04-25
Zapytanie ofertowe: 

na wyłonienie Wykonawcy zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

I. Przedmiot zamówienia
1. Rodzaj zamówienia: 
dostawy
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

W załączniku

3. Kryteria oceny: 
cena + warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego
II. Termin lub okres wykonania zamówienia
3. Termin (słownie): 
do 30 dni od daty na umowie.
III. Składanie ofert
1. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: 

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 15-089 Białystok, Pałac Branickich, ul. Jana Kliniśkiego 1 , pokój 228

Dział: 
Dział Zaopatrzenia
Numer pokoju: 
228
2. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: 
Wojciech Ossoliński
Telefon kontaktowy: 
85 748 55 38
3. Do wypełnionego formularza ofertowego (załącznik do zapytania) należy dołączyć: 

Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

4. Termin składania ofert (data i godzina): 
2018-04-30 15:00
Miejsce: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Dział: 
Kancelaria Ogólna UMB, Jana Kilińskiego 1, 15 - 089 Białystok
Pokój numer: 
Kancelaria Ogólna
5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zastrzega sobie prawo: 
  • swobodnego wyboru oferty,
  • przeprowadzania dodatkowych rokowań,
  • unieważnienia konkursu lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.
ZałącznikWielkość
zalacznik_1_-_2_laznia_wodna.docx30.08 KB
zalacznik_nr_3_formularz_cenowy.doc31 KB
zalacznik_nr_4_opis_kryteriow_ktorymi_zamawiajacy_bedzie_sie_kierowal_przy_wyborze_oferty.doc28 KB
wzor_protokolu_odbioru.doc38 KB
wybor_oferty.doc25.5 KB